Dlaczego warto studiować finanse i rachunkowość?

Nauka finansówMożna zaobserwować, że finanse i rachunkowość jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków studiów. Nikogo nie powinien dziwić wspomniany fakt, ponieważ kształcenie w jego zakresie daje ogromne możliwości zawodowe.

Jakie wykształcenie można otrzymać po omawianym kierunku?
Warto wiedzieć, że kształcenie na kierunku finanse i rachunkowość pozwala osobom zainteresowanym zdobyć wiedzę dotyczącą funkcjonowania banków, instytucji finansowych. Ponadto można nabyć wartościowe umiejętności związane z analizą sytuacji ekonomiczno-finansowej. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli zrozumieć zarówno przyczyny, jak i skutki występowania poszczególnych zjawisk gospodarczych.

Należy zaznaczyć, że programy kształcenia będą zawierały zagadnienia związane z finansami publicznymi, analizą finansową, bankowością, ekonometrią, matematyką finansową czy ubezpieczeniami. Studiując omawiany kierunek, można liczyć na bardzo ciekawe specjalności. Doskonałym przykładem mogą być: bankowość, doradztwo podatkowe czy finanse małych i średnich przedsiębiorstw.

Jakie umiejętności można rozwinąć?
Jak wiadomo, swobodne poruszanie się po świecie finansów będzie możliwe tylko wtedy, gdy dana osoba będzie posiadała bardzo dużą liczbę umiejętności. Warto wiedzieć, że omawiany kierunek kładzie bardzo duży nacisk przede wszystkim na wiedzę praktyczną. Oczywiście w pierwszej kolejności pozyskuje się umiejętności z obszaru matematyki.

Studenci posługują się rachunkiem macierzowym czy rozwiązują trudne układy równań liniowych. Ponadto na studiach można nauczyć się czytać i przetwarzać dane statystyczne. Należy mieć świadomość, że absolwenci kierunku finanse i rachunkowość będą potrafili wykonywać analizy finansowe, analizować kredyty, a także określać struktury źródeł finansowania i ich koszty.

Czy można liczyć na dobrze płatną pracę po studiach?
Celem studiów na kierunku finanse i rachunkowość jest zagwarantowanie otrzymania właściwej wiedzy kierunkowej, a także wykształcenie kompetencji społecznych, które będą konieczne w realizacji zadań związanych z finansami.

Wspomniane zadania można bez żadnego problemu wykonywać w roli księgowego, bankowca, analityka finansowego, menadżera ryzyka, agenta ubezpieczeniowego. W najprostszym możliwym ujęciu oznacza to, że absolwenci kierunku finanse i rachunkowość będą mogli znaleźć pracę w firmach pośrednictwa finansowego, bankach, firmach konsultingowych, instytucjach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych czy przedsiębiorstwach audytorskich.

Warto również podkreślić, że studia związane z finansami są pewnego rodzaju przepustką do wielkiej kariery. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że dobre wykształcenie umożliwia odnosić niesamowite sukcesy zawodowe. Rekomendowane jest oczywiście postawienie na renomowaną uczelnię.

Dowiedz się więcej na https://www.ssw-sopot.pl/finanse-i-rachunkowosc/